Polityka prywatności
§ 1
Informacje ogólne
 
1. Firma BATEKO Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów i nie przekazuje ich firmom zewnętrznym.
 
2. Firma BATEKO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania danych swojego klienta innej firmie, jeżeli:
- jest to konieczne do prawidłowej realizacji usług (np. organizacja transportu, przesyłka kurierska);
- jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. ubezpieczenie przesyłki);
- jest to konieczne do ściągnięcia zaległych należności (np. odsprzedanie długu firmie windykacyjnej);
- jest to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa (np. obowiązek poinformowania organów ścigania);
 
3. Dane klientów i inne powiązane z nimi informacje marketingowe, handlowe i adresowe przechowywane są na serwerze wewnętrznym firmy BATEKO Sp. z o.o. lub fragmentarycznie na serwerze strony www, w takim zakresie, aby umożliwić świadczenie usług informatycznych powiązanych z realizacją zlecenia klienta.
 
4. Firma BATEKO Sp. z o.o. posługuje się numerem identyfikacyjnym NIP: 6422716037, swoją siedzibę posiada przy ul. Rybnickiej 11, 44-207 Rybnik.
 
5. Dane klientów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
 
§ 2
Rodzaj magazynowanych danych
 
1. Do informacji na temat klienta przechowywanych na serwerze przedsiębiorstwa zaliczamy:
- imiona i nazwiska pracowników składających lub obsługujących zamówienia;
- imiona i nazwiska właścicieli przedsiębiorstwa lub osób reprezentujących zarząd;
- nazwę przedsiębiorstwa;
- adres siedziby przedsiębiorstwa;
- adresy dostawy zamówionych produktów;
- adresy email powiązane z przedsiębiorstwem;
- numery telefonów i faksów konieczne do komunikacji z klientem;
- dane geologiczne lokalizacji przedsiębiorstwa;
- klasyfikację marketingową przedsiębiorstwa na temat profilu jego działalności lub innych wskaźników ekonomicznych.
 
2. Do informacji na temat klienta na serwerze przechowywane są również informacje dodatkowe powiązane z jego profilem:
- historia zapytań i ofert;
- historia zamówień;
- historia zleceń bateryjnych;
- wyniki badań baterii przeprowadzonych w ramach usługi regeneracji;
- historia i wyniki akcji marketingowych powiązanych z klientem;
- dane finansowe i historia faktur klienta.
 
3. Wszystkie dane uzyskane w wyniku badań baterii klienta stanowią własność BATEKO Sp. z o.o., zostają odsprzedane klientowi w momencie uiszczenia przez niego opłaty za analizę szczegółową, ale firma BATEKO Sp. z o.o. nadal pozostawia sobie prawa do użycia tych wyników w swoich kampaniach marketingowych, na stronie www, w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz do innych swoich celów.
 
§ 3
Sposób gromadzenia danych
 
1. Dane klientów gromadzone są przy pomocy następujących sposobów:
- dane podawane przy zamówieniach, zapytaniach ofertowych;
- dane podawane w formularzach kontaktowych, ofertowych, promocyjnych na stronie;
- dane podawane w momencie przesyłania do nas ofert;
- dane kontaktowe podawane przez biuro obsługi klienta.

2. Ponieważ z dniem 1 listopada 2013 roku firma Rowan Sp. z o.o. zmieniła nazwę na BATEKO Sp. z o.o., firma BATEKO Sp. z o.o. dysponuje pełnymi danymi klientów firmy Rowan Sp. z o.o. i z założenia przyjmuje, że są oni zainteresowani dalszą współpracą.
 
3. Klienci firmy Rowan Sp. z o.o., którzy nie wyrazili listownie chęci zaprzestania współpracy znajdują się nadal w bazie danych firmy BATEKO Sp. z o.o.
 
§ 4
Sposób wykorzystania danych
 
1. Gromadzone dane wykorzystywane są do następujących celów:
- obsługa zamówień;
- opracowanie ofert i zapytań ofertowych;
- opracowanie kampanii marketingowych i promocji specjalnych;
- generowanie raportów zaplecza bateryjnego przedsiębiorstwa;
- wystawianie faktur i innych dokumentów.
 
§ 5
Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do sprawdzenia i edycji swoich danych adresowych.
 
2. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy marketingowej, jeżeli wyrazi taką chęć na piśmie przesłanym pocztą tradycyjną.
 
3. Dodatkowo dane klienta konieczne do obsługi faktur, zamówień, zapytań i innych dowodów księgowych mogą być przez nas przechowywane dla celów statystycznych i archiwizacyjnych, oraz występowania przed organami administracji publicznej.
 
4. Za wszelkie aktualizacje danych adresowych odpowiada dział obsługi klienta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl